Március 7, 2021 - - Tamás, Ubul névnapja
Kispesti Arany Óvoda
Menü
Csibe csoport
Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntünk Mindenkit a Csibe csoportban!
Csoportunkban a 2019/20 nevelési évben 18 kisgyermek van.
Óvodai nevelésünk, mindennapjaink továbbra is két nyelven – magyarul és németül – is zajlanak.
A német nyelv mellett a német hagyományokkal és szokásokkal, ünnepekkel is ismerkedünk, valamint évente több alkalommal veszünk részt a német nemzetiségi önkormányzat által szervezett kulturális rendezvényeken, rövidebb német nyelvű műsorokkal.
Minden napjainkat változatos tevékenységekkel tesszük színessé és vidámmá.

Beszélgetünk a minket körülvevő világról, közvetlen és tágabb környezetünkről.
Játékos formában ismerkedünk a következőkkel:
 Beszélgetünk az óvodai élményeikről, az elmúlt évek élményeiről, történéseiről.
 Beszélgetünk a családról, szimulációs játékok játszunk.
 Elmondják, kik tartoznak a családjukba (anya, apa, testvérek, esetleg nagyszülők).
 Ismerik otthonuk helyiségeinek nevét, tudják elmondani milyen lakásban, kivel laknak.
 Tudatosítjuk a gyermekekben a testápolás szükségessége, fontossága.
 Megismerkedünk az orvos gyógyító munkájával és annak fontosságával.
 Megismerkedünk a fogorvos munkájával, a fogápolás fontosságával.
 Megfigyeljük az évszakok változásait, nevét. Igyekszünk felismerni az évszakok a főbb jellegzetességeit, tulajdonságait, jellemző színeit. Ezekről játékos tapasztalatokat szerzünk.
 Megfigyeljük az időjárás, természet változásait, különböző szépségeit.
 Tapasztalatokat szerezünk az időjárás és az öltözködés összefüggéseiről, és ezeket próbáljuk alkalmazni mindennapjaikban.
 Közösen bekapcsolódunk különféle egyszerű kerti munkákba.
 Tapasztalatokat szerzünk 3 - 4 gyümölcs formájáról, színéről, ízéről és a fogyasztásuk módjáról.
 Tapasztalatokat szerezünk 3 - 4 zöldségféle alakjáról, színéről, ízéről és fogyasztásuk módjáról.
 Tapasztalatokat szerzünk a zöldségek és gyümölcsök beszerezésének, vásárlásának módjáról (piaclátogatás).
 Tapasztalatok szerzünk 2-3 újabb virágokról, azok színéről, illatáról, szépségéről.
 Virágot ültetünk, nevelünk, gondozunk, magokat csíráztatunk, ültetünk. Megfigyeljük, mire van szükségük a növényeknek fejlődésükhöz. Figyeljük a növények életében bekövetkező változásokat.
 Lehetőség szerint megismerkedünk néhány virággal, zöldséggel, gyümölccsel (növényekkel) természetes környezetükben. Sétát teszünk a környező kertes lakórészeken, valamint a közösségi kertben.
 Megismerkedünk 5-6 féle háziállattal, amit tudjanak megnevezni, felismerni. Ismerjék külső jellegzetességeiket, hangjukat, táplálkozási szokásaikat. Nevezzék meg az ismert háziállatok kicsinyeiknek a nevét is.
 Képek, diák, videó felvételek alapján ismerkedünk több vadon élő állattal. Tudják ezeket megnevezni, ismerjék néhány jellegzetességeit. (Látogatás az állatkertben.)
 Megismerkedünk és igyekszünk megnevezni a környezetükben élő madarakat. Lehetőség szerint megfigyeljük a madarak külső jellegzetességeit, hangját, viselkedését.
 Kihelyezett madáretetőbe rendszeresen teszünk ki eleséget, és megfigyeljük az etetett madarak viselkedését.
 Séta közben beszélgetünk, és gyakoroljuk a gyalogos közlekedés szabályait.
 Megfigyeljük a személy-, és teherszállításra alkalmas járműveket.
 A gyermekek felismerik és megnevezik a különféle közlekedési eszközöket. Ezek néhány jellegzetességeit is tudják elmondani.
 Szóban és képeken is megkülönböztetünk és összehasonlítunk szárazföldi-, vízi- és légi járműveket.
 Biztonsággal megkeresik és megnevezik a környezetük tárgyainak színeit ( fekete, fehér, piros, zöld, kék, sárga, barna).
 Játékosan csoportosítunk azonos színű, de eltérő formájú tárgyakat, formájuk szerint.

Ismerkedünk különféle matematikai tartalmakkal, fogalmakkal és ezekről játékos tapasztalatokat szerzünk.
Célunk, hogy szívesen vegyenek részt a matematikai tevékenységekben; használják és gyakorolják örömmel az itt megszerzett ismereteiket, tudásukat.
Gondolataikat fejezzék ki tevékenységeikkel, esetleg szóban is.
Összehasonlításokat végzünk:
 Összehasonlítunk tárgyakat, személyeket szabadon és egy-egy kiemelt, megnevezett tulajdonság alapján.
 Szétválogatunk tárgyakat, személyeket saját szempont szerint; és előre megnevezett, ismert tulajdonság szerint.
Javítsanak ki elrontott válogatásokat.
 Folytassanak válogatásokat különféle szempontok alapján.
 Sorbarendezünk tárgyakat, személyeket, halmazokat mennyiségi tulajdonságaik szerint.
 Összehasonlítunk tárgyakat, személyeket, halmazokat szavakban, egyszerű megállapítások megfogalmazásával.
 Irányított összehasonlításokat végzünk
Számfogalom előkészítése előkészítése
 Összemérünk tárgyakat: hosszúságuk szerint, tömegük szerint, űrtartalmuk szerint.
 Megismerkedünk az összemérés eszközeivel, módjaival.
 Megismerjük a következő relációs kifejezéseket: magasabb-alacsonyabb, hosszabb-rövidebb, nehezebb-könnyebb, több-kevesebb.
 Megtanulunk magasabbá és alacsonyabbá; hosszabbá, rövidebbé tenni (stb…).
 Tapasztalatokat gyűjtenek a gyerekek óvónői segítséggel az „ugyanolyan magas”, „ugyanolyan alacsony”, „ugyanolyan hosszú”…stb. kapcsolatokról. Majd tudják ezeket a kifejezéseket használni is.
Halmazok összemérése
 Gyakoroljuk az elemek darabszáma szerint, hogy melyik a több, melyik a kevesebb.
 Párosítás segítségével, pontosítjuk a fenti fogalmakat.
 Használjuk az ugyanannyi szó jelentését.
 Kirakunk, „előállítunk” másolással és párosítással ugyanannyit, többet, kevesebbet.
 Észleljék, ismerjék fel és nevezzék meg az egyet, kettőt, hármat és a semmit megszámlálás nélkül, összkép alapján.
 Ismerjék kb. hatig, tízig a számok nevét, sorrendjét. Alakuljon ki a számlálás módja.
 Mérünk hosszúságot és magasságot egységgel; majd megszámláljuk a kirakott egységeket.
Tapasztalatok a geometria körébőlgeometria körében
 Szabadon építünk különféle elemekből.
 Lemásolnak kettő-négy elemből álló építményeket, ugyanolyan elemekből.
 Készítenek síkbeli alkotásokat szabadon, különféle mozaiklapokból.
Tevékenységektükörrel
 Mozgunk nagytükör előtt, mellett és megfigyeljük a tükörképük mozgását.
 Utánozzuk egymás tükörképének a mozgását
 Építünk a tükör előtt.
 Létrehozunk festékfolttal tükrös alakzatokat. Megkülönböztetünk tükrös alakzatokat, a nem tükrös alakoktól.

Tájékozodás térben
 Egyeztünk és megkülönböztetünk irányokat.
 Mozgással irányokat követünk.
 Értsék és használják értelmesen az alá-fölé, elé-mögé, mellé, közé, jobbra - balra,
alatt - fölött, előtt - mögött, mellett, között kifejezéseket.


Csibe csipegető
Tanult versek, dalok mondókák:
 Guten Tag sagen alle Kinder
 Várfalvy Emőke: Görögdinnye
 Die Äpfel sind rund
 Poros utcán kocsi zörög…
 Zipfel, zapfel
 Kerékpár és roller
 Es regnet, es regnet
 Lassan jár a csiga – biga…
 Rappelt die Katze
 Ringel, Ringel Reihe
 Sarkadi Sándor: Ősz
 5 Fingerlein kaufen Gemüse ein
 Hej a sályi piacon…
 Jetzt steigt Hampelmann
 Grün, grün, grün sind
 Mentovics Éva: Süni bújj az avarba
 Das ist ein Spiegel
 Gryllus Vilmos: Szúrós tüske
 Der Herbst ist da
 Alma mondóka
 Ich geh mit meine Laterne
 Liba mondóka
 Ein bisschen so wie Martin
 Egyél libám…
 Laterne, Laterne
 Nemes Nagy Ágnes: Hány ujja van?
 Braver, Braver Nikolaus
 Darázs Endre: Mikulás
 Stiefel raus
 Szalai Borbála: Levél a Télapónak
 Glöckchen klingt von Haus
 Tálapó itt van…
 Nikolaus, Nikolaus huckepack
 Hulla pelyhes…
 Die Weihnachtzeit kommt wieder
 Drégely László: Karácsonyi köszöntő
 Leise rieselt der Schnee
 Kiskarácsony…
 Oh Tannenbaum
 Karácsony
 Schneeflöckchen, Weißröckchen
 Ég a gyertya, ég…
 Meine Hände sind verschwunden
 Újévi köszöntő
 Es schneit, es schneit
 Adjon Isten füvet, fát…
 Kinder schaut den vielen Schnee
 Gazdag Erzsi: Hóember
 Punkt, punkt
 Hóembernek se keze, se lába…
 Kling Glöckchen
 Osváth Erzsébet: Minek a medvének bunda
 Guten Morgen
 Bújj, bújj medve…
 Augen, Nase, Mund
 Dirmeg, dörmög a medve…
 Rommel bommel
 Pálfalvi Nándor: Farsang
 Ringel, Ringel, Ringelreihn
 Csizmám kopogó…
 Ram, sam, sam
 Große Uhren machen tikk-takk
 Igy ketyeg az óra…
 Tuff, tuff , tuff die Eisenbahn
 Majtényi Erik: Március 8.
 Bei rot bleib steh‘n
 Tavaszi vers a színekkel
 Auf der Wiese sthet ein Baum
 Zelk Zoltán: Tavaszi dal
 Auf der Wiese sthet ein Baum
 Húsvéti vers
 Oberpoppel-Hoppelhase
 Nyuszi Gyuszi
 Osterhäschen, Osterhas’
 Häschen in der Grube
 Komm bitte komm, Osterhase komm


Kedves Szülők!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel április 1-től szeretnénk az Önök számára segítséget nyújtani abban, hogy tudják hasznosan eltölteni gyermekeikkel, ezeket az otthoni hétköznapokat.
Minden nap küldünk a Facebook csoportban a gyerekek és a szülők számára ötleteket, ajánlásokat, lehetőségeket.
Olyan dolgokat, tevékenységeket, amiket minden nap szoktunk játszani a gyermekekkel az óvodában.
Verseket, mondókákat, dalokat, meséket, mozgásos feladatokat, játék ötleteket, fejlesztő játékokat, kreatív kézműves feladatokat…
Várjuk a visszajelzést, milyennek találják a közös tevékenységet!
Ha egyéni problémájuk lenne, tanácsra van szükségük, azt e-mailban tudjuk megbeszélni.
A mielőbbi találkozás reményében szeretettel üdvözöljük a gyerekeket és családjaikat!
Figyeljék a Facebook csoportot!

Manyi néni és Luca néni