Szeptember 23, 2021 - - Tekla, Ilona névnapja
Kispesti Arany Óvoda
Menü
Gyógypedagógia
Gyógypedagógusok a Kispesti Arany Óvodában

Óvodánkban egy gyógypedagógus, két gyógypedagógus-logopédus szakember foglalkozik - elsősorban - a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, valamint a nagycsoportos korú gyermekekkel.
Hatékony nevelési-oktatási stratégiákat, tanulásszervezési módokat, munkaformákat, módszereket, eszközöket alkalmazva, a különböző motivációelméletek ismeretének birtokában, törekednek a gyermekek érdeklődésének felkeltésére, motiváltságuk fenntartására. Differenciáló pedagógiai módszereikben képesek az összefüggések felismerésére, megvalósítására a képességfejlesztésben, a funkciózavarok (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.), valamint a diszfunkciók korrekciójában, kompenzálásában, a rehabilitációban, az esélyteremtő társadalmi integrációban.

Szűrések a tanév során

Logopédiai szűrés:
szeptemberben
„SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodai logopédiai ellátásban”
Kas Bence-Lőrik József-M.Bogáth Réka- Sz.Vékony Andrea-Sz.Mályi Nóra
• Az eljárás alkalmas az ötödik életévüket betöltött, a következő tanévben iskolába lépő gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrésére.
• A logopédiai szűrőeljárás változatos feladatokkal tíz területen tárja fel a gyermek teljesítményeit.
• Részletes, átfogó képet ad a kiejtésről, a nyelvi produkcióról és megértésről, az olvasásra-írásra előkészültségről, megalapozva a további vizsgálatokat és az ezekre épülő logopédiai terápiát.
• A szűrés egyéni, általában 20 perc alatt elvégezhető.
• A szűrőeljárás alkalmazása logopédusi szakértelmet igényel.
(http://www.szole.hu/index2.html)

májusban
Artikuláció szűrése az adott évben augusztus 31-ig, 5. életévüket betöltött gyermekek körében

Gyógypedagógiai szűrés:
- Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (rövid DIFER)
- Diszlexiaveszélyeztetettség vizsgálata - Előrejelző gyorsteszt I-II.
- Bender tesztek, Edtfeldt, Pieron figyelemvizsgáló tesztek a javasolt esetekben